Het foto dagboek van Bieke en haar 4 kittens / The photo diary of Bieke and her 4 kittens. Part 6

Naar aanleiding van de tweede verjaardag van de jongsten onder de kattenfamilie, heb ik nog eens een video samengesteld, dat tevens een vervolg is op “Het foto dagboek van Bieke en haar 4 kittens”. Verder laat ik jullie genieten van de beelden in de video die tot zich spreken en wens jullie alvast veel kijkplezier…emoticon-cat-face-transparent

******

On the occasion of the second birthday of the youngest among the cat family, I have compiled a video again that is also a follow-up to “The photo diary of Bieke and her 4 kittens”. Furthermore, I let you enjoy the images in the video that speak to themselves and wish you a lot of pleasure on watching this video …emoticon-cat-face-transparent

******

Aandacht! Indien deze video kwalitatief slecht is of problemen heeft klik “instellingen” settingshd-button-metal onderaan het videoscherm en vervolgens Settings-Quality-1   en daarna opSettings-Quality-2 voor betere kwaliteit.

Attention! If this video is of poor quality or has problems click “settings” settingshd-button-metal at the bottom of the video screen and then Settings-Quality-1-English  and then onSettings-Quality-2-English for better quality.

******

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.

Wordt vervolgd… / To be continued…

Sri Lanka: deel 9 / part 9.

Ahungalla verkennen. Het was de bedoeling om de plaatselijke omgeving al wandelend te verkennen. Maar de mannen en jongens met hun tuk-tuk staan toeristen al op te wachten bij de in en uitrit van het hotel. Hoewel we al hadden te kennen gegeven dat we wilden wandelen, hielden ze ons toch in de gaten en toen we richting de bewonersbuurt wandelden kwam een van de jongens met zijn tuk-tuk ons al inhalen. Hij stelde voor om ons door de bewonerszone te gidsen met zijn tuk-tuk. Zo heeft hij ons toch kunnen overtuigen om met tuk-tuk mee te rijden. Hij bracht ons naar de plaatselijke tempel en vervolgens naar de kruidentuin. Sri Lanka is gekend voor zijn kruiden en is naast thee een van de belangrijkste exportproducten.

In de kruidentuin: vele kruiden hebben ook een geneeskrachtige werking en worden dus vaak gebruikt in medicijnen. Enkele kruiden die je er vindt zijn o.a. kruidnagel, peper, gember, nootmuskaat, kaneel en saffraan. Andere planten die je er ook vind zijn: ananas, munt, cacao, vleesetende bekerplant en een luchtplant genaamd Spaans mos.

******

Exploring Ahungalla. The intention was to explore the area while walking. But the men and the boys with their tuk-tuk wait for tourists at the entrance and exit of the hotel. Although we had already indicated that we wanted to walk, they still kept an eye on us and when we walked to the residents neighborhood, one of the boys with his tuk-tuk had already caught up with us. He proposed to lead us through the residential area with his tuk-tuk. So he convinced us to drive with the tuk-tuk. He took us to the local temple and then to the spice garden. Sri Lanka is known for its spices and is one of the most important export products besides tea.

In the spice garden: many herbs also have a medical powers and are therefore often used in medicines. Some spices that you will find include clove, pepper, ginger, nutmeg, cinnamon and saffron. Other plants you will find are: pineapple, mint, cocoa, carnivorous pitcher plant and an airplant called Spanish moss.

******

21 februari, dag 7 op Sri Lanka (deel 1) / February 21, day 7 on Sri Lanka (part 1).

 • De benamingen van de kruiden en planten in volgorde zoals je ze in de video ziet zijn: Mimosa pudica ook bekend als Kruidje-roer-me-niet, allerlei pepers, ananas, vleesetende bekerplant, volgende twee onbekend, cacao, munt, de luchtplant “Spaans mos”, Plumeria boom, beplanting aan het hotel, wilde Hibiscus, onbekend, geitenhoefwinde (hoewel ik de Engelse benaming toepasselijker vind: beach morning glory, gezien deze plant over het strand kruipt), 2 x Jatropha, 3 x Ixora ook wel pauwenkers genoemd, 2 x Gember (bloem), Heliconia ook bekend als de krabbenschaarbloem of valse paradijsvogelbloem en als laatste 3 x de bloesem van de Plumeria.
 • The names of the spices and plants in order as you see them in the video are: Mimosa pudica also called sensitive plant, sleepy plant, action plant, Dormilones, touch-me-not, shameplant, zombie plant, or shy plant; all kinds of peppers; pineapple; carnivorous pitcherplant; next two unknown; cocoa; mint; the aerial plant “Spanish moss”; Plumeria tree; planting around the hotel aria; wild Hibiscus; unknown; goat’s hoof also known as beach morning glory (as this plant crawls over the beach), 2 x Jatropha; 3 x Ixora; 2 x Ginger (flower); Heliconia also known as “the crab claw” flower or “false bird of paradise” flower and finally 3 x the blossom of the Plumeria.

Aandacht! Indien deze video kwalitatief slecht is of problemen heeft klik op HD onderaan het videoscherm voor betere kwaliteit / Attention! If this video is of poor quality or has problems click on HD at the bottom of the videoscreen for better quality.

******

Wordt vervolgd… / To be continued…

Sri Lanka: deel 8 / part 8.

Bentota is een kustplaats in Sri Lanka, gelegen in het Galle-district van de zuidelijke provincie, bestuurd door een stedelijke raad. Het is ongeveer 65 kilometer (40 mijl) ten zuiden van Colombo en 56 kilometer (35 mijl) ten noorden van Galle. Bentota ligt op de zuidelijke oever van de monding van de Bentota-rivier, op een hoogte van 3 meter boven zeeniveau. De naam van de stad is afgeleid van een mythisch verhaal dat beweert dat een demoon genaamd ‘Bem’ heerste over de tota of rivieroever.

Bentota is een toeristische attractie, met een lokale luchthaven (Bentota River Airport) en een handvol hotels van wereldklasse. Het is een bestemming voor watersport. Het heeft ook een schildpaddenkwekerij, gelegen aan het Induruwa-strand.

Hoewel Sri Lanka de naam krijgt van “Parel in de Indische oceaan” en het eiland qua natuur heel prachtig is, zijn er toch nog een aantal minder mooie kanten en problemen waarmee het eiland te kampen heeft. Waaronder: armoede, het zwerfvuil en de staartkatten en –honden.

Straatkatten en –honden op Sri Lanka.

Volgens Animal SOS leven er zo’n 3 miljoen dieren op straat in Sri Lanka. Veel daarvan zijn ondervoed, ziek en gewond. Je ziet ze overal, langs de weg, op het strand en in de bergen. Gelukkig is er een grootschalige actie ondernomen tegen het leed van al deze zwervertjes. Er zijn verschillende organisaties die deze dieren opvangen en proberen ze te laten adopteren en er zijn programma’s om ze te laten steriliseren en vaccineren. Ieder jaar organiseert de Tsunami Animal-People Alliance (TAPA, project 03) in samenwerking met WereldAsielen sterilisaties van voornamelijk honden en enkele katten. In speciale netten worden zwerfdieren gevangen en later op exact dezelfde locatie geretourneerd.

Tuktuk.

Een tuktuk is in Aziatische landen een veelvoorkomend openbaarvervoermiddel. Het is een gemotoriseerde riksja waarin een aantal passagiers kan worden vervoerd. Voor de aandrijving wordt meestal een tweetaktmotor gebruikt die een karakteristiek toek-toek-geluid voortbrengt, wat de naam verklaart. De plaats waar de passagiers zitten is overdekt. Tuktuks hebben drie wielen: twee wielen achter en één voor. Hierdoor zijn ze zeer wendbaar in druk stadsverkeer. Opgelet: De tuktuk is het meest onveilige voertuig in het alledaagse drukke verkeer op Sri Lanka!

Bron: Wikipedia, wereldasielen.nl en eatpurelove.nl.

******

Bentota is a coastal town in Sri Lanka, located in the Galle District of the Southern Province, governed by an Urban Council. It is approximately 65 kilometres (40 mi) south of Colombo and 56 kilometres (35 mi) north of Galle. Bentota is situated on the southern bank of the Bentota River mouth, at an elevation of 3 metres (9.8 ft) above the sea level. The name of the town is derived from a mythical story which claims a demon named ‘Bem’ ruled the tota or river bank.

Bentota is a tourist attraction, with a local airport (Bentota River Airport) and a handful of world-class hotels. It is a destination for watersports. It also has a turtle hatchery, located on Induruwa beach.

Although Sri Lanka gets the name of “Pearl in the Indian Ocean” and the island is very beautiful in terms of nature, there are still a few less beautiful sides and problems with which the island has to contend. Including: poverty, the garbage and stray cats and dogs.

Street cats and dogs on Sri Lanka.

According to Animal SOS, about 3 million animals live on the streets in Sri Lanka. Many of them are malnourished, sick and injured. You see them everywhere, along the road, on the beach and in the mountains. Fortunately, a large-scale action has been taken against the suffering of all these wanderers. There are various organizations that receive these animals and try to get them adopted and there are programs to have them sterilized and vaccinated. Every year, the Tsunami Animal-People Alliance (TAPA, project 03) organizes, in collaboration with WorldAsils, sterilisations of mainly dogs and some cats. In special nets, stray animals are caught and later returned to the exact same location.

Tuktuk.

A tuktuk is a common public transport vehicle in Asian countries. It is a motorized rickshaw in which a number of passengers can be transported. For the drive, a two-stroke engine is usually used that generates a characteristic tuk-tuk- sound, which explains the name. The place where the passengers are sitting is covered. Tuktuks have three wheels: two rear wheels and one in front. This makes them very agile in busy city traffic. Caution: The tuktuk is the most unsafe vehicle in everyday busy traffic in Sri Lanka!

 Souce: Wikipedia, wereldasielen.nl en eatpurelove.nl.

******

20 februari, dag 6 op Sri Lanka / February 20, day 6 on Sri Lanka.

 • Vandaag worden we meegenomen met de Tuktuk van onze verblijfplaats in Ahungalla naar het kustplaatsje Bentota (afstand: 16,5 km) voor een klein bezoek. Aangezien we maar een uurtje hadden, moesten we ons bezoek beperken tot een lokale openluchtmarkt en zijn omgeving. Het bezoek zelf leek niet zoveel, maar de rit met de Tuktuk was een attractie op zich en eens iets anders dan een taxi of bus en dat vonden we wel fijn. 🙂
 • Today we are taken with the Tuktuk from our residence in Ahungalla to the coastal town of Bentota (distance: 16.5 km) for a small visit. Since we only had one hour, we had to limit our visit to a local open-air market and its environment. The visit itself did not seem that much, but the ride with the Tuktuk was an attraction in itself and something other than a taxi or bus and we liked that. 🙂

style=”color: #000000;”>Aandacht! Indien deze video kwalitatief slecht is of problemen heeft klik hier om de video te bekijken in betere kwaliteit HD / Attention! If this video is of poor quality or has problems click here to watch the video in better quality HD.

 ******

Wordt vervolgd… / To be continued…

Sri Lanka: deel 7 / part 7.

Het Udawalawe Elephant Transfer Home is een faciliteit binnen het Udawalawe National Park in Sri Lanka dat in 1995 werd opgericht door het Sri Lanka Department of Wildlife Conservation. Het primaire doel is het revalideren van verweesde olifantenkalveren voor de uiteindelijke bevrijding in het wild.

Sri Lankaanse olifanten (Elephas maximus maximus) zijn een bedreigde soort en hun overleving in hun natuurlijke habitat wordt bedreigd door menselijke activiteiten. Olifanten in het wild worden constant gedood en veel olifantenkalveren worden wees. Om deze verweesde olifanten te ondersteunen, heeft het Department of Wildlife Conservation het Elephant Transit Home opgezet in het Udawalawe National Park met hulp van de Born Free Foundation. De faciliteit werd opgericht onder het 29e amendement op de Fauna and Flora Protection Ordinance, deel II

De olifantenkalveren worden vrijgegeven aan de jungle nadat ze sterk genoeg zijn geworden om te overleven in hun natuurlijke habitat. Vanaf 2008 waren er vijfenzestig olifanten vrijgelaten in de jungle.

Het hoofddoel van deze faciliteit is de rehabilitatie van verweesde babyolifanten om hen uiteindelijk terug te brengen in hun natuurlijke habitat. Maximaal drie olifanten per week worden gedood in Sri Lanka als gevolg van conflicten met mensen, waarbij ze vaak weeskalveren achterlaten. De olifanten worden in een deel van het Udawalawe National Park gehouden om vertrouwd te blijven met hun habitat, maar hebben toegang tot zowel voedsel als medische zorg.

Alle zorg in de faciliteit is door getraind personeel en er worden inspanningen geleverd om contact tussen olifanten en mensen tot een minimum te beperken om te voorkomen dat de olifanten aan mensen worden gewend. Hoewel bezoekers kunnen zien hoe de olifanten worden gevoerd, mogen ze ze niet aanraken of anderszins interacteren.

Er is ook een informatiecentrum opgezet en onderhouden door Dilmah Conservation in de faciliteit. Het centrum herbergt een uitgebreide verzameling informatie over olifanten, van hun oorsprong en evolutie tot hun sociale gedrag en bedreigingen. Het werd opgericht om bezoekers een beter begrip van olifanten en hun benarde situatie te geven.

Omdat de zorg voor olifanten duur is, heeft het Department of Wildlife Conservation een pleegouderprogramma opgezet om te helpen betalen voor het benodigde voedsel en medicijnen. Individuen en groepen die een olifant koesteren hebben recht op bepaalde privileges, waaronder:

 • De olifant een naam geven.
 • Foto’s maken van de olifant.
 • Een gratis circuit bungalow in Udawalawe National Park voor twee dagen per jaar.
 • Publiciteit voor de pleegouder
 • De naam van de pleegouder en olifant weergegeven in het Elephant Transfer House en het hoofdkantoor van de afdeling.
 • Betrokkenheid bij de bevrijding wanneer de olifant in het wild wordt teruggebracht.

Bron: Wikipedia.

******

The Udawalawe Elephant Transfer Home is a facility within Udawalawe National Park in Sri Lanka that was established in 1995 by the Sri Lanka Department of Wildlife Conservation. Its primary objective is to rehabilitate orphaned elephant calves for ultimate release back into the wild.

Sri Lankan elephants (Elephas maximus maximus) are an endangered species and their survival in their natural habitats is threatened due to human activities. Elephants in the wild are constantly being killed, and many elephant calves become orphaned. In order to support these orphaned elephants, the Department of Wildlife Conservation set up the Elephant Transit Home within Udawalawe National Park with help from the Born Free Foundation. The facility was established under the 29th Amendment to the Fauna and Flora Protection Ordinance Part II

The elephant calves are released to the jungle after they become strong enough to survive in their natural habitats. As of 2008, sixty-five elephants had been released to the jungle.

The main objective of this facility is rehabilitation of orphaned baby elephants to ultimately release them back into their natural habitat. Up to three elephants per week are killed in Sri Lanka due to conflicts with humans, often leaving behind orphan calves. The elephants are kept at part of the Udawalawe National Park to maintain familiarity with their habitat, but have access to both food and medical care.

All care at the facility is by trained staff, and efforts are made to minimize contact between elephants and humans to keep the elephants from becoming acclimated to humans. Although visitors can watch the elephants being fed, they are not allowed to touch or otherwise interact with them.

There is also an Information Centre set up and maintained by Dilmah Conservation at the facility. The centre houses an extensive collection of information on elephants, from their origins and evolution to their social behavior and threats. It was established to give visitors a better understanding of elephants and their plight.

Since caring for elephants is expensive, the Department of Wildlife Conservation created a foster-parent program to help pay for the required food and medicine. Individuals and groups that foster an elephant are entitled to certain privileges, including:

 • Naming the elephant.
 • Taking photographs of the elephant.
 • A free circuit bungalow in Udawalawe National Park for two days per year.
 • Publicity for the foster-parent
 • The foster-parent and elephant’s name displayed at the Elephant Transfer House and the head office of the department.
 • Involvement in the release when the elephant is returned to the wild.

Souce: Wikipedia.

******

19 februari, dag 5 op Sri Lanka (deel 2) / February 19, day 5 on Sri Lanka (part 2).

Aandacht! Indien deze video kwalitatief slecht is, klik op de HD onderaan het videoscherm voor een betere kwaliteit / Attention! If this video is of poor quality, Click on the HD at the bottom of the video screen for better quality. 

Wordt vervolgd… / To be continued…

Super Bloed Wolf Maan / Super Blood Wolf Moon 2019.

Wat is een Super-bloed-wolfmaan?

Iedereen kent een bloedmaan, maar een super-bloed-wolfmaan is een volle maan, in combinatie met een wolfmaan, in combinatie met een supermaan en ook nog eens met een volledige maansverduistering die voor een bloedmaan zorgt.

Een supermaan is het verschijnsel van een volle maan die precies op het moment dat hij vol is op het punt in zijn baan dat het dichts bij de aarde is staat. De maan lijkt hierdoor 14% groter en 30% helderder dan normaal.

Een wolfmaan is niet iets zichtbaars, maar meer een begrip. De volle maan in januari staat al duizenden jaren bekend als de wolfmaan. Inheemse Amerikaanse stammen hielden de veranderende seizoenen bij aan de hand van de maanmaanden in plaats van de zonnekalender. De maan in januari is vernoemd naar het gehuil van wolven die in de koude winternachten op zoek zijn naar eten.

(Bron: Lonely Planet)

What is a Super Blood Wolf Moon?

Everyone knows a blood moon, but a super-blood-wolf-moon is a full moon, in combination with a wolf moon, in combination with a super moon and also with a complete lunar eclipse that creates a blood moon.

A super moon is the phenomenon of a full moon that is at the very moment when it is full in its orbit that it is closest to the earth. The moon therefore appears 14% larger and 30% brighter than normal.

A wolf moon is not something visible, but more an understanding. The full moon in January has been known for thousands of years as the wolf moon. Native American tribes kept up with the changing seasons on the basis of the lunar months instead of the solar calendar. The moon in January is named after the howl of wolves looking for food in the cold winter nights.

(Source: Lonely Planet)

Bekijk onderstaande video / Watch the video below.

Liebster Award!

Liebster_Award

Dutch / English.

Met blijdschap kan ik vertellen dat ik door Mentje van mentje.blog ben genomineerd voor de Liebster award! Voor mij een totale verrassing en voel ik me vereerd door deze nominatie! Dank je Mentje!

With joy I can tell that I am nominated by Mentje of mentje.blog for the Liebster award! For me a total surprise and I feel honored by this nomination! Thank you Mentje!

De Liebster Award is een award vóór bloggers en dóór bloggers. Het doel van de Liebster Award is nieuwe bloggers thuismaken in de blogsfeer, het ontdekken van nieuwe blogs, maar ook het uiten van waardering naar medebloggers.

The Liebster Award is an award from bloggers to bloggers. The aim of the Liebster Award is to make new bloggers home feeling in the blog atmosphere, discovering new blogs, and also expressing appreciation to fellow bloggers.

Bij een nominatie hoort een vragenlijstje waarbij het de bedoeling is deze te beantwoorden. Ik zal dus mijn best doen zo goed en zoveel mogelijk de vragen te beantwoorden:

A nomination includes a questionnaire with the intention to answer it. So I will do my best as many and well as possible to answer the questions:

     1. Wat is de belangrijkste levensles die je hebt geleerd?

    1. What is the most important life lesson you have learned?

Te genieten van het leven zoveel en goed je kan op een gezonde en verantwoordelijke manier en open te staan voor nieuwe dingen… De beste leermeester is de ervaring van het alle daagse wat op je pad tegen komt. Verruim je denken en je visie.

To enjoy life as much and as good as possible in a healthy and responsible way and to be open to new things … The best teacher is the experience of the alldays what comes on your way. Expand your thinking and your vision.

     2. Wat is je favoriete quote?

     2. What is your favorite life quote?

Ik heb er wel enkele / I have a few…

 • Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt.
 • Love is not what keeps the world going. But love is what makes the ride worthwhile.
 • Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter.
 • Share your bread and it tastes better, share your happiness and it gets bigger.
 • “Ik hou van de lentemorgen, de namiddagen in de herfst, de winteravonden en de zomernachten.”
 • “I love spring morning, afternoons in autumn, winter evenings and summer nights.”
 •  Vergeet niet van jezelf te houden!
 •  Don’t forget to love yourself!
 • Geluk vind je niet door te zoeken naar het grote, maar door te leren genieten van het kleine.
 • You can’t find happiness by searching for the big one, but by learning to enjoy the small.
 • Wie nieuwe dingen wil ontdekken, hoeft niet op reis te gaan, maar slechts de wereld te bekijken met een nieuwe blik.
 • If you want to discover new things, you don’t have to travel, but just look at the world with a new vision.

3. Welk groot doel wil je graag bereiken in je leven?

3. Which big goal do you want to achieve in your life?

Een doel waar je elke dag voor moet leven en op het einde kan zeggen: “ik heb alles bereikt wat ik wilde.”

A goal you have to live for it every day and at the end can say: “I have achieved everything I wanted.”

4. Wie is de belangrijkste persoon in je leven?

4. Who is the most important person in your life?

De persoon waarmee je jouw levensweg samen aflegt. Je steunt door dik en dun! Waarmee je alles deelt, lief en leed! Je beste vriend en ‘soulmate’ zielsverwant is. Die persoon is mijn man!

The person with whom you take your life path together. You support through thick and thin! With which you share everything, love and suffering! Your best friend and soulmate is. That person is my husband!

5. Als je een wens mocht doen, welke zou dat dan zijn?

5. If you could make a wish, what would it be?

Gezond en gelukkig oud mogen worden in een mooie wereld!

To become Healthy and Happy old in a beautiful world!

6. Ga je naast bloggen ook ooit nog vloggen?

6. Will you ever vlog besides blogging?

Ik denk dat ik al een beetje vlogger ben, door de video’s die ik hier al geplaatst heb of wat houdt het “concept vloggen in?” Wat denken jullie?

I think I am already a bit vlogger, because of the videos I have already posted here or what does the “concept vlogging” mean? What do you think?

7. Wie is jou favoriete beautyblogger of vlogger?

7. Who is your favorite beauty blogger or vlogger?

Ik volg niet echt veel beauty bloggers of vloggers en elk heeft zo hun eigen schoonheidsidealen. Ik volg slechts twee beauty blogger, MaBeautility en Mentje. Beide bloggers zijn goed naar mijn bescheiden mening en ze doen het met veel enthousiasme! 🙂

I don’t really follow many beauty bloggers or vloggers and each has their own beauty ideals. I only follow two beauty blogger, MaBeautility and Mentje. Both bloggers are good in my humble opinion and they do it with great enthusiasm! 🙂

8. Is dierproefvrij voor jou belangrijk?

8. Is animal “cruelty free” important for you?

Natuurlijk, ik ben ook tegen dierenleed en houdt het graag diervriendelijk!

Of course, I’m also against animal suffering and I like to keep it animal-friendly!

9. Welke hobby’s heb je naast het bloggen?

9. What are your hobbies besides blogging?

Mijn hobby is fotografie en alles waar ik mijn creativiteit in kan verwerken. Mijn blogs hebben betrekking met mijn hobby fotografie en die deel ik graag met jullie. 🙂

My hobby is photography and everything that I can incorporate my creativity into. My blogs relate to my photography hobby that I like to share with you. 🙂

10. Wat is jou go-to shop voor cosmetica?

10. What is your go-to shop for cosmetics?

Ik heb geen bepaalde go-to shop voor cosmetica. Mijn verzorgingsproducten koop in soms op een of andere webshop en soms bij Kruidvat, maar het kan ook in een gewoon warenhuis zijn.

I don’t have a specific go-to shop for cosmetics. Sometimes I buy my care products on one or other webshop and sometimes at Kruidvat, but it can also be in an ordinary department store.

11. Wat is jou go-to shop voor fashion?

11. What is your go-to shop for fashion?

Net als bij bovenstaande vraag heb ik geen specifieke go-to shop voor mijn kledij en schoenwaren. Ik koop het in de winkel waar ik iets naar mijn zin en smaak vind als het niet te duur is!

As with the above question, I don’t have one specific go-to shop for my clothes and shoes. I buy it in the store where I find something to my liking and taste if it is not too expensive!

Zo, dit waren mijn antwoorden. Ik hoop dat je ze leuk vindt. Bedankt Mentje voor de nominatie! 🙂

So, these were my answers. I hope you like them. Thanks Mentje for the nomination! 🙂

Het is ook de bedoeling dat ik een vragenlijstje opstel voor de genomineerden die ik op mijn beurt moet aanduiden. Uiteraard vind ik dat iedereen zo een nominatiet verdiend. Toch denk ik dat je vroeg of laat wel eens door iemand genomineerd wordt. Sommigen zullen misschien al eens genomineerd zijn geweest, maar voel je vrij om hier op in te gaan of de nominatie af te wijzen! Dit zijn mijn genomineerden:

It is also the intention that I draw up a questionnaire for the nominees that I must designate in my turn. Of course, I think everyone deserves a nomination. Yet I think that sooner or later you will be nominated by someone. Some may have already been nominated, but feel free to go into it or reject the nomination! These are my nominees:      

·       Welkom op Sandra’s FOTOblog

·       Natuurfreak

·       Welkom op de fotosite van Edward McDunn

·       Henk’s Fotospace

·       Grensgevallen

·       Jane Lurie Photography

·       Bespoke Traveler

·       yova.nl

·       Sartenada’s photo blog / Blog de foto de Sartenada

·       Mooieplaatjes

·       My Blog – Sidran

Genomineerden, dit zijn mijn 11 vragen:

Nominees, these are my 11 questions:

1. Wat betekent vakantie voor jou? 

1. What does holiday mean for you?

2. Waar schenk jij veel waarde aan? 

2. What is for you the most value?

3. Is er iets waar je spijt van hebt? Zo ja, wat of waarom? 

3. Is there something you regret? If so, what or why?

4. Wat is voor jou het belangrijkste, liefde, gezondheid of rijkdom en succes? En waarom? 

4. What is most important for you, love, health or wealth and success? And why?

5. Wat is jouw lievelingsdier? 

5. What is your favorite animal?

6. Wat is je favoriete gerecht? 

6. What is your favorite meal?

7. Naar welke muziek luister je graag of favoriete zanger(es) of band? 

7. Which music do you like to listen to or favorite singer or band?

8. Wat is je favoriete tijdverdrijf of hobby? 

8. What is your favorite pastime or hobby?

9. Welk wereldprobleem wil je het snelst opgelost zien? 

9. Which world problem do you want to see solved most quickly?

10. Waar ben je bang voor? 

10. What are you afraid of?

11. Welke raad of boodschap zou je aan iemand geven? 

11. What advice or message would you give to someone?

Ik hoop dat jullie het fijn vinden om genomineerd te zijn en mijn vragen te beantwoorden. Hierbij voor alle genomineerden van harte gefeliciteerd! Aan alle andere niet-genomineerde volgers en bezoekers, dank voor het lezen en volgen van mijn blog!

I hope you enjoy being nominated and answering my questions. Congratulations to all nominees! To all other non-nominated followers and visitors, thanks for reading and following my blog!

Wanneer je de nominatie aanvaard zijn dit de regels van de Liebster Award:

When you accept the nomination, these are the rules of the Liebster Award:

1. Erken en benoem de blogger die jou heeft genomineerd. 

1. Recognize and appoint the blogger who nominated you.

2. Beantwoord de 11 vragen. 

2. Answer the 11 questions.

3. Nomineer 11 andere bloggers. 

3. Nominate 11 other bloggers.

4. Stel ze 11 vragen. 

4. Ask them 11 questions.

5. Laat ze weten dat je hen hebt genomineerd. 

5. Let them know that you have nominated them.

 

Met liefs, Heidi / With love, Heidi

 

 

 

 

Bieke en de kittens van geboorte tot 1 jaar / Bieke and the kittens from birth till 1 year.

Beste blogvrienden, bezoekers, het is een hele tijd geleden dat ik nog eens een blog over de kittens heb gepost. Nu de kittens 1 jaar oud zijn, dacht ik dat het nu het moment is om een samenvatting te maken van geboorte tot 1 jaar. Dit heb ik in de vorm gedaan van een video-montage. Ik denk dat ik hierbij niet meer uitleg hoef te geven, de beelden in de video spreken tot zich. Ik hoop dat jullie van deze videocompilatie kunnen genieten en wens jullie alvast veel kijkplezier… emoticon_glimlach

******

Dear blog friends, visitors, it’s been a long time since I posted a blog about the kittens. Now that the kittens are 1 year old, I thought it was now time to make a summary from birth to 1 year. I did this in the form of a video montage. I don’t think I need to explain more, the images in the video speak to themselves. I hope you can enjoy this video compilation and wish you lots of viewing pleasure … emoticon_glimlach

******

Voor diegenen die niet veel tijd hebben kunnen de onderstaande video bekijken (speed-versie) Biep-biep zoeeeeefffff… Roadrunner

Zij die het allemaal rustig willen bekijken… klik hier. (originele versie HD).  Turtle

For those who don’t have much time, watch the video below (speed version) Beep-beep… Roadrunner

Those who want to see it all quietly … click here. (original version HD). Turtle

 

 

Sri Lanka: deel 6 / part 6.

Udawalawe National Park ligt op de grens van Sabaragamuwa en de Uva-provincies, in Sri Lanka. Het nationale park werd gecreëerd om een toevluchtsoord te bieden voor wilde dieren die verdreven zijn door de bouw van het Udawalawe Reservoir aan de Walawe-rivier, en om het stroomgebied van het stuwmeer te beschermen. De reserve beslaat 30.821 hectaren van het landoppervlak en werd opgericht op 30 juni 1972. Het park ligt op 165 kilometer van Colombo. Udawalawe is een belangrijke habitat voor watervogels en Sri Lankaanse olifanten. Het is een populaire toeristenbestemming en het op twee na meest bezochte park van het land.

Udawalawe ligt op de grens van de natte en droge zones van Sri Lanka. Vlaktes domineren de topografie, maar er zijn ook enkele bergachtige gebieden. De Kalthota-gebied en de Diyawini-watervallen liggen in het noorden van het park en de ontsluitingen van Bambaragala en Reminikotha liggen erin. Het park heeft een jaarlijkse neerslag van 1.500 millimeter, waarvan het grootste deel valt in de maanden oktober tot januari en maart tot mei. De gemiddelde jaartemperatuur is ongeveer 27-28 ° C, terwijl de relatieve vochtigheid varieert van 70% tot 82%.

De habitat rond het stuwmeer omvat moerassen, de Walawe-rivier en zijn zijrivieren, bossen en graslanden. Dode bomen die in het reservoir staan, zijn visuele herinneringen aan de omvang van de bosbedekking vóór de bouw van de Udawalawe-dam. Gebieden van open grasland zijn er in overvloed als gevolg van vroegere chena-landbouwpraktijken. Er is een plantage van teak voorbij de zuidelijke grens, onder de dam, die vóór de verklaring van het park werd geplant. Soorten opgenomen uit het park zijn 94 planten, 21 vissen, 12 amfibieën, 33 reptielen, 184 vogels (waarvan er 33 migrerend zijn) en 43 zoogdieren. Daarnaast zijn 135 soorten vlinders een van de ongewervelde dieren gevonden in Udawalawe.

Zoogdieren.

Het park is in staat een grote kudde Sri Lankaanse olifanten te onderhouden. Udawalawe is een belangrijke habitat voor Sri Lankaanse olifanten, die relatief moeilijk te zien zijn in de open habitats. Veel olifanten voelen zich aangetrokken tot het park vanwege het stuwmeer Udawalawe, waarvan een kudde van ongeveer 250 wordt verondersteld permanent te zijn. Het Udawalawe Elephant Transit Home is in 1995 opgericht met als doel het verzorgen van verlaten olifantenkalveren in het park. Kalveren worden vrijgelaten in het park wanneer ze oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen.

Roestkat, Vissende kat en Sri Lankaanse panter zijn leden van de familie katachtigen huidig ​​in Udawalawe. De Sri Lankaanse Lippenbeer wordt zelden gezien vanwege zijn zeldzaamheid. De sambar, ook wel paardhert of Aristoteleshert genoemd, Sri Lankaanse Axisherten, Indische muntjak, Klein gevlekt dwerghert, wilde zwijnen en waterbuffels zijn onder andere zoogdiersoorten. Goudjakhals, Loewak (civetkatachtigen), Ceylonkroonaap, Ceylonhoelman (familie van de apen van de Oude Wereld) en Zwartnekhaas wonen ook in het park. Een onderzoek dat in 1989 werd uitgevoerd, wees uit dat er in de bossen van Udawalawe een aanzienlijk aantal Sri Lanka-palmroller (civetkatachtigen) wonen. Vijf soorten muizen zijn ook opgenomen vanuit het park. De inheemse Mus fernandoni (knaagdier – muis), bekend van het Yala National Park, werd in 1989 geregistreerd in Udawalawe. Golunda ellioti (knaagdier – rat) en drie soorten mangoesten worden ook opgenomen in het nationale park.

Vogels.

Indische nimmerzat (ooievaars) behoren tot de vele watervogels die naar het park migreren. Udawalawe is ook een goede vogelobservatie-site. Inheemse soorten zoals Ceylondwergfazant, Roodwangmalkoha, Ceylonese tok, Bruinkapjungletimalia en Ceylonhoen (Nationale vogel van Sri Lanka) behoren tot de broed bewonende vogels. Witte kwikstaart en Zwartkapijsvogel zijn zeldzame migranten. Een verscheidenheid aan watervogels bezoeken het reservoir, inclusief Aalscholvers, de Grijze pelikaan, De Indische gaper (ooievaar), Indische nimmerzat (ooievaar), Indische witte ibis en Lepelaar.

Het open park trekt roofvogels aan zoals de Witbuikzeearend, Indische slangenarend, Grote rivierarend, Dwergarend en de Indische kuifarend. Landvogels zijn er in overvloed, en omvatten Indische scharrelaar, Blauwe pauw, Malabarneushoornvogel en Jacobijnkoekoek.

Reptielen en vissen.

Bloedzuiger, Ceylon Prachtagamen, Moeraskrokodillen, Indische varaan, Bengaalse varaan en 30 soorten slangen zijn te vinden in het park. Ceylon straalvinnige karper is een inheemse vissoort die in het park is vastgelegd. Geïntroduceerde Oreochromis spp (Cichliden) of Indische baars, Goerami, Catla catla en rohu (karperachtigen) zijn belangrijke voedselvissen die in het reservoir worden aangetroffen.

Vooraleer je de video bekijkt, wil ik je de verschillen aanduiden tusseSELRES_8c6d408c-2c34-42a5-9cc4-7a485b81cc56SELRES_25de2f4c-61a1-48a3-a660-031a88d4f870n een AfrSELRES_25de2f4c-61a1-48a3-a660-031a88d4f870SELRES_8c6d408c-2c34-42a5-9cc4-7a485b81cc56ikaanse olifant en een Aziatische olifant (Sri Lanka olifant) met bijgevoegde illustratie.

Illustratie Afr en Az. olifant

Bron informatie en illustratie: Wikipedia.

Verschillen zijn:

Grootte: De Afrikaanse olifant is een stuk groter dan de Aziatische olifant.  

Overige verschillen in uiterlijk: De Aziatische soort heeft kleinere slagtanden en oren. De slurf van de Aziatische variant heeft slechts één uitstulping. De Afrikaanse olifant heeft er namelijk twee.

******

Udawalawe National Park lies on the boundary of Sabaragamuwa and Uva Provinces, in Sri Lanka. The national park was created to provide a sanctuary for wild animals displaced by the construction of the Udawalawe Reservoir on the Walawe River, as well as to protect the catchment of the reservoir. The reserve covers 30,821 hectares (119.00 sq mi) of land area and was established on 30 June 1972. The park is 165 kilometres (103 mi) from Colombo. Udawalawe is an important habitat for water birds and Sri Lankan elephants. It is a popular tourist destination and the third most visited park in the country.

Udawalawe lies on the boundary of Sri Lanka’s wet and dry zones. Plains dominate the topography, though there are also some mountainous areas. The Kalthota Range and Diyawini Falls are in the north of the park and the outcrops of Bambaragala and Reminikotha lie within it. The park has an annual rainfall of 1,500 millimetres (59 in), most of which falls during the months of October to January and March to May. The average annual temperature is about 27–28 °C (81–82 °F), while relative humidity varies from 70% to 82%.

The habitat surrounding at the reservoir includes marshes, the Walawe river and its tributaries, forests and grasslands. Dead trees standing in the reservoir are visual reminders of the extent of forest cover before the construction of the Udawalawe Dam. Areas of open grassland are abundant as a result of former chena farming practices.  There is a plantation of teak beyond the southern boundary, below the dam, which was planted before the declaration of the park. Species recorded from the park include 94 plants, 21 fish, 12 amphibians, 33 reptiles, 184 birds (33 of which are migratory), and 43 mammals. Additionally 135 species of butterflies are among the invertebrates found in Udawalawe.

Mammals.

 The park is capable of sustaining a large herd of Sri Lankan elephants. Udawalawe is an important habitat for Sri Lankan elephants, which are relatively hard to see in its open habitats. Many elephants are attracted to the park because of the Udawalawe reservoir, with a herd of about 250 believed to be permanently resident. The Udawalawe Elephant Transit Home was established in 1995 for the purpose of looking after abandoned elephant calves within the park. Calves are released in the park when old enough to fend for themselves.

The rusty-spotted cat, fishing cat and Sri Lankan leopard are members of the family Felidae present in Udawalawe. The Sri Lankan sloth bear is seldom seen because of its rarity. Sri Lankan sambar deer, Sri Lankan axis deer, Indian muntjac, Sri Lankan spotted chevrotain, wild boar and water buffalo are among other mammal species. Golden jackal, Asian palm civet, toque macaque, tufted grey langur and Indian hare also inhabit the park. A study conducted in 1989 found that considerable numbers of golden palm civets inhabit the forests of Udawalawe. Five species of mice also have been recorded from the park. The endemic Ceylon spiny mouse, known from Yala National Park, was recorded in Udawalawe in 1989. Indian bush rat and three species of mongoose are also recorded in the national park.

Birds.

Painted storks are among the many water birds that migrate to the park. Udawalawe is also a good birdwatching site. Endemics such as Sri Lanka spurfowl, red-faced malkoha, Sri Lanka grey hornbill, brown-capped babbler, and Sri Lanka junglefowl (National bird of Sri Lanka) are among of the breeding resident birds. White wagtail and black-capped kingfisher are rare migrants. A variety of water birds visit the reservoir, including cormorants, the spot-billed pelican, Asian openbill, Painted stork, black-headed ibis and Eurasian spoonbill. The open parkland attracts birds of prey such as white-bellied sea eagle, crested serpent-eagle, grey-headed fish eagle, booted eagle, and changeable hawk-eagle. Landbirds are in abundance, and include Indian roller, Indian peafowl, Malabar pied hornbill and pied cuckoo.

Reptiles and fish.

Oriental garden lizards, painted-lip lizards, Mugger crocodiles, Asian water monitors, Bengal monitors and 30 species of snake are found in the park. Garra ceylonensis is an endemic fish species recorded in park. Introduced Oreochromis spp., giant gourami, catla, and rohu are important food fish species found in the reservoir.

Souce: Wikipedia.

Before you watch the video, I want to show you the differences between an African elephant and an Asian elephant (Sri Lanka elephant) with attached illustration.

Illustratie Afr. en Az. olifant2

Illustration by Thomson Safaris.

******

19 februari, dag 5 op Sri Lanka (deel 1) / February 19, day 5 on Sri Lanka (part 1).

De volgende dieren zijn te zien in de video (in chronologische volgorde): Sri-Lanka olifant (Aziatische olifant), Brahmaanse wouw (havikachtigen), Waterbuffels, Blauwe pauw (man), kleine groene bijeneter, Blauwstaart bijeneter, (hangnesten van een of andere soort wevervogels), Pauw (man), Blauwstaart bijeneter, Herpestes mangoest, Sri-Lanka of ook wel Ceylon olifant genoemd, koereiger(s), Waterbuffels, Sri-Lankaanse olifanten, nog meer Waterbuffels en olifanten :-D, Indische kievit, olifant met koereiger(s), Ceylonhoen (Nationale vogel van Sri Lanka), Ceylon Axisherten, Pauw (vrouw), Pauw (man), (schedel van een Waterbuffel), een groep Dikbekkraaien aan het eten van een dode Waterbuffel, Grote zilverreiger, Moeraskrokodil, nog meer Waterbuffels en watervogels, nog enkele moeraskrokodillen, Blauwe reiger, Steltkluut, Indische nimmerzat (ooievaar), Pauw (man), nog een laatste olifant en Waterbuffel met Indische ralreiger en tot slot nog enkele Blauwstaart en kleine groene bijeneters.

Aandacht! Indien deze video kwalitatief slecht is of problemen heeft klik hier om de video te bekijken in betere kwaliteit HD of klik op de HD onderaan het scherm / Attention! If this video is of poor quality or has problems click here to watch the video in better quality HD or click on the HD at the bottom of the screen .

 

 • Na onze Safari-trip hebben we ook nog een bezoek gebracht aan het olifantenweeshuis waar gewonde/gehandicapte en verstoten Aziatische olifanten en baby- olifanten die als wees zijn opgevangen en worden verzorgd. Maar dit is voor in een volgende blog.
 • After our Safari trip, we also visited the elephant orphanage where wounded / handicapped and disowned Asian elephants and orphan baby elephants who have be cared for. But this is in a following blog.

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.

Wordt vervolgd… / To be continued…

 

Sri Lanka: deel 5 / part 5.

Ahungalla heeft een prachtig strand en een lange kustlijn. Hoewel het toerisme daar nog maar recentelijk zijn plaats heeft gevonden, kom je helaas ook wel wat zwerfvuil tegen. Maar al bij al is het er een heerlijke en idyllische plaats om te vertoeven. Het strand wordt omkaderd door het groen van palmbomen en exotische vegetatie. De horizon strekt over de blauwe oceaan zover als je maar kan zien. De golven komen je tegemoet. Maar wees gewaarschuwd! Hoewel de golven niet zo hoog zijn, hebben ze een enorme kracht en kunnen je zo de zee mee insleuren als je niet voorzichtig bent! Vissersboten rusten op het strand, wachtend op de nieuwe waterstand, om golven te trotseren met verenigde mankracht. Dan werpen zij hun netten uit, hopend op een rijke buit. Vogels vliegen aan en op, speurend over schuimend sop. Een stern heeft zijn buit gevangen, een krab blijft tussen zijn bek nog hangen. Terwijl een snip en kievit nog het strand af speuren, zoek ik verder op wat nog staat te gebeuren. Spelen met de golven en onder het schuimend sop worden bedolven. Ik laat jullie op mijn rijmen meedeinen en genieten van de beelden die voor jullie verschijnen… emoticon_glimlach

******

Ahungalla has a beautiful beach and a long coastline. Although tourism has only recently found its place there, unfortunately you also encounter some litter. But at all it is a wonderful and idyllic place to stay. The beach is framed by the green of palm trees and exotic vegetation. The horizon stretches across the blue ocean as far as you can see. The waves meet you. But be warned! Although the waves are not that high, they have an enormous power and can pull you into the sea if you are not careful! Fishing boats rest on the beach, waiting for the new water level, to defy waves with united manpower. Then they throw out their nets, hoping for a rich booty. Birds fly up and down, hunting over foamy water. A tern caught his booty, a crab still hangs between his mouth. While a snipe and lapwing still scour the beach, I look further on what is about to happen. Playing with the waves and covered by foamy water. I let you ride my rhymes and enjoy the images that appears … emoticon_glimlach

******

18 februari, dag 4 op Sri Lanka / February 18, day 4 on Sri Lanka.

Aandacht! Wanneer de beelden wazig zijn, klik dan op HD onderaan het videoschermpje voor een beter kwaliteit / Attention! When the images are blurred, click HD at the bottom of the video screen for better quality.

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.

Wordt vervolgd… / To be continued…

 

Sri Lanka: deel 4 / part 4.

Tsunami Honganji Vihara: Tsunami memorial Hikkaduwa.

Hikkaduwa herdenkt met de “Gedenkplaat” en “het Boeddhistische standbeeld” geschonken door de mensen van Japan die een sterke culturele band hebben met Sri Lanka, als een eerbetoon aan de 1.700 mensen die zijn omgekomen toen de tsunami van 2004 een trein vernietigde in West-Sri Lanka.

Direct aan de kust ten noorden van Hikkaduwa staat dit beeld van een staande Boeddha die uitkijkt over de golven met zijn handen in de abhaya-mudra (Boeddha-pose die onbevreesdheid en bescherming overbrengt). Het standbeeld is een replica van de Bamiyan Boeddha uit Afghanistan, die in 2001 door de Taliban werd vernietigd.

Bron: www.lonelyplanet.com/

Tsunami Memorial in Periliya nabij Galle.

Langs de kant van de weg staat een monument dat is opgericht om de meer dan 50.000 mensen te herinneren die zijn omgekomen op 26 december 2004.

Bron: https://theplanetd.com/

******

Tsunami Honganji Vihara: Tsunami memorial Hikkaduwa.

Hikkaduwa commemorates with the “Memorial plaque” and “the Buddhist statue” donated by the people of Japan who have strong cultural links with Sri Lanka, as a tribute to the 1,700 people who were killed when the tsunami of 2004 destroyed a train in Western Sri Lanka.

Right on the coast north of Hikkaduwa is this statue of a standing Buddha facing the waves with his hands in the abhaya mudra (Buddha pose conveying fearlessness and protection). The statue is a replica of Afghanistan’s Bamiyan Buddha, which was destroyed by the Taliban in 2001.

Source: www.lonelyplanet.com/

Tsunami Memorial at Periliya near Galle.

On the roadside there is a monument erected to remember the over 50,000 people who died on December 26, 2004.

Source: https://theplanetd.com/

******

Wat is het Raksha-masker?

Een Raksha-masker is een masker dat Sri Lankanen veel gebruiken op festivals en culturele dansen. Raksha betekent “demon” en de maskers zijn apotropaïsch wat betekent dat het bedoeld is om het kwaad af te weren. Ze zijn geschilderd in levendige kleuren, met uitpuilende ogen en vooruitstekende tongen en ze beelden verschillende soorten demonen af. Raksha-maskers vormen het laatste aspect van het Kolam-ritueel en zijn een eerbetoon aan de Râkshasa’s, een ras dat eerder Sri Lanka regeerde en 24 verschillende vormen kon aannemen. Maar slechts een paar van deze vormen worden uitgevoerd, waarvan sommige Naga Raksha (cobra-masker), Gurulu Raksha (masker van de vogel) en Maru Raksha (masker van de demoon van de dood) zijn.

Wat is de symboliek van de kleur, vorm, gezichtsuitdrukking van het masker?

De kleur van de maskers vertegenwoordigt meestal de kleur van de demon waarvan zij geloofden dat die eruitzag. De maskers hadden vaak dezelfde vormstijl, die lang, smal en puntig was. Gezichtsuitdrukkingen op het masker zijn behoorlijk vreemd. Sommigen zien er dwaas uit terwijl anderen intimiderend zijn. Intimiderende maskers zouden scherpe, puntige tanden met uitpuilende ogen hebben, terwijl dwaze maskers minder intensieve ogen zouden hebben en zouden glimlachen met mensachtige tanden.

Brand:

Het Ginidella Raksha-masker is een Raksha-masker wat betekent dat het zijn taak is het kwaad af te weren. Dit masker vertegenwoordigt de emotie-woede en daarom zijn de kleuren rood, oranje en geel. De patronen op de oren weren al het kwaad af. De patronen op de oren en het gezicht trekken echt uw aandacht die het Sri Lankaanse volk echt belangrijk vond.

Slang:

Het Naga Raksha-masker, ook bekend als de Snake Demon, gebruikt veel kleuren en patronen. Het meest opvallende en aantrekkelijke patroon is het haar dat is gevormd in cobra’s, vandaar de naam Snake Demon. Het heeft een heel lange Tong om zijn vijanden te ruiken en de tanden om ze op te eten, wat in dit geval het Sri Lankaanse volk is.

Pauw:

Het Peacock-masker moet vrede en harmonie brengen, daarom zijn de heldere prachtige kleuren wit en blauw. Een pauw is ook bekend om vrede en harmonie te brengen. Dit masker weert kwade geesten en spoken af.

Bron: http://rakshamask.tumblr.com/

******

What is the Raksha Mask?

A Raksha mask is a mask that Sri Lankans use a lot in festivals and cultural dances. Raksha means “demon” and the masks are apotropaic which means that it is intended to ward off evil. They are painted in vibrant colors, with bulging eyes and protruding tongues and they depict various types of demons. Raksha masks are the final aspect of the Kolam ritual, and they are a tribute to the Rakshasas, a race that earlier ruled Sri Lanka and could assume 24 different forms. But only a few of these forms are performed, some of which are Naga Raksha (cobra mask), Gurulu Raksha (Mask of the Bird) and Maru Raksha (Mask of the Demon of Death).

What is the symbolism of the color, shape, facial expression of the mask?

The color of the masks usually represent the color of the demon which they believed it looked like. The masks often had the same shape style, which was long, narrow and pointy. Facial expressions on the mask are quite strange. Some would look foolish whilst others intimidating. Intimidating masks would have sharp, pointy teeth with bulging eyes while foolish masks would have less intensifying eyes and smiling with human-like teeth.

Fire:

The Ginidella Raksha mask is a Raksha mask which is means its job is to ward off evil. This mask is representing hee arson anger which is why the colors are red, orange, and yellow. The patterns on hee ars are warding off hee ars. The patterns on hee ars and the face really draw your attention which the Sri Lankan people found really important.

Snake:

The Naga Raksha mask, also known as the Snake Demon, uses a lot of colors and patterns to it. The most noticeable and attractive pattern is the hair which is shaped into cobras, therefore the name Snake Demon. It has a very long Tung to smell its enemies and the teeth to eat them which in this case are the Sri Lankan people.

Peacock:

The Peacock mask is supposed to bring peace and harmony, therefore the bright beautiful colors white, and blue. A peacock is also know to bring peace and harmony. This mask also wards off evil spirits and ghosts.

Source: http://rakshamask.tumblr.com/

******

Galle is de hoofdstad van de Zuidelijke Provincie op Sri Lanka en het gelijknamige district Galle. De havenstad heeft zo’n 94.000 inwoners.

In de stad valt nog veel te zien van de Nederlandse overheersing in de 17e en 18e eeuw. In deze tijd was Galle de belangrijkste havenstad van Sri Lanka. Daarom werd in 1663 door de Nederlanders een 36 hectare groot fort gebouwd, dat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst staat. Dit fort heeft tijdens de tsunami van 26 december 2004 zijn dienst bewezen; het heeft een groot deel van de stad beschermd door de golf aanzienlijk af te remmen.

De Nederduits Gereformeerde “Groote Kerk”, oorspronkelijk gebouwd in 1640 en herbouwd rond 1755, heeft een vloer met daarin diverse grafstenen van de oude Nederlandse begraafplaatsen.

Het eerste (veel kleinere) fort is gebouwd in 1588 door de Portugezen. In het jaar 1640 wordt het fort door Nederlandse troepen veroverd en daarna aanzienlijk verstevigd en uitgebouwd. De vesting heeft een totale oppervlakte van 52 hectare. Van 1646 tot 1658 was Galle de zetel van de Nederlandse regering op Ceylon. In 1656 werd Colombo veroverd en enige jaren later werd deze stad de zetel van het Hollandse gouvernement. In 1775 wordt een nieuwe protestantse kerk in barokstijl gebouwd, de Groote Kerk. Het originele orgel van de kerk is nog steeds aanwezig. In 1796 komt het fort in Britse handen. In 1837 werd onderwijs in de Nederlandse taal verboden, al is de invloed van deze taal nog altijd merkbaar. Tijdens de Tsunami van 2004 raakt het gebouw licht beschadigd.

Het fort kent nog een aantal Nederlandstalige straatnamen, zoals de Moorse Kramerstraat, de Zeeburgstraat, Middelpuntstraat en de Kerkstraat. De oude poort van de stad heeft het wapen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen twee leeuwenfiguren en daaronder het jaartal 1669. Aan de andere kant van de poort bevindt zich een Engels wapen.

Bron: Wikipedia.

******

Galle is the capital of the Southern Province in Sri Lanka and the Galle district of the same name. The port city has about 94,000 inhabitants.

There is still much to see in the city of Dutch rule in the 17th and 18th centuries. In this time Galle was the most important port city of Sri Lanka. That is why in 1663 the Dutch built a 36-hectare fort, which is now on the World Heritage List. This fort proved its worth during the tsunami of December 26, 2004; it has protected a large part of the city by significantly slowing the wave.

The Dutch Reformed “Groote Kerk”, originally built in 1640 and rebuilt around 1755, has a floor with several tombstones from the old Dutch cemeteries.

The first (much smaller) fort was built in 1588 by the Portuguese. In the year 1640, the fort was conquered by Dutch troops and then considerably strengthened and expanded. The fortress has a total area of 52 hectares. From 1646 to 1658, Galle was the seat of the Dutch government in Ceylon. In 1656 Colombo was captured and a few years later this city became the seat of the Dutch government. In 1775 a new Protestant church is built in Baroque style, the Groote Kerk. The original organ of the church is still present. In 1796 the fort comes in British hands. In 1837 education in the Dutch language was banned, although the influence of this language is still noticeable. During the Tsunami of 2004 the building will be slightly damaged.

The fort still has a number of Dutch street names, such as Moorish Kramerstraat, Zeeburgstraat, Middelpuntstraat and Kerkstraat. The old gate of the city has the coat of arms of the Dutch East India Company between two lion figures and underneath the year 1669. On the other side of the gate is an English coat of arms.

Source: Wikipedia.

******

17 februari, dag 3 (deel:2) op Sri Lanka / February 17, day 3 (part:2) on Sri Lanka.

Volgende bezoeken van de dag zijn… / Next visits of the day are …

Hikkaduwa, Mask shop, Galle.

Zijde fabriek.

Wat is zijde en hoe wordt zijde gemaakt?

Zijde is een natuurlijke substantie die wordt afgescheiden door bepaalde insecten en stolt bij contact met de lucht. Het bekendst voor haar productie is de zijderups (Bombyx mori), de larve van een vlindersoort. Rupsen maken er hun cocon mee maken. Zowel de textielvezel als het uiteindelijke textiel wordt aangeduid als zijde. Zijden weefsels zijn geliefd vanwege hun glans, souplesse en zachte textuur, maar de productie is kostbaar.

Bron: Wikipedia.

Het proces.

De zijderups legt tot 400 eitjes in één keer. Na ongeveer twee weken komt uit het ei een larve. De larve voedt zich met moerbeibladeren en blijft eten tot hij tienduizend keer zo zwaar is en ongeveer acht cm lang. Als de larve in een pop veranderd, gaat hij vloeibare substantie/zijde afscheiden via zijn speekselklieren. Als die vloeibare zijde met lucht in aanraking komt, wordt het een ononderbroken draad. De larve wikkelt de draad om zichzelf heen en maakt er een dikke, warme cocon van. Voordat de zijde wordt geweven, wordt eerst de lijmstof uit de zijde gekookt. Dit proces wordt ontbasten genoemd. Het gewicht van de zijde neemt hierdoor sterk af. Om dit effect tegen te gaan wordt de zijde soms verzwaard. Verder is er ‘ ruwe zijde’, die meestal wel is geverfd maar niet is gekookt.

Bron: www.schooltv.nl

******

Silk factory.

What is silk and how is silk made?

Silk is a natural substance that is secreted by certain insects and solidifies on contact with the air. Best known for her production is the silkworm (Bombyx mori), the larva of a butterfly species. Caterpillars make their cocoon with it. Both the textile fiber and the final textile are referred to as silk. Silk fabrics are popular because of their luster, suppleness and soft texture, but the production is costly.

Source: Wikipedia.

The process.

The silkworm lays up to 400 eggs at once. After about two weeks, a larva comes out of the egg. The larva feeds on mulberry leaves and continues to eat until it is ten thousand times as heavy and about three point fifteen inches long. If the larva changes into a pupa, it will secrete liquid substance / silk through its salivary glands. When that liquid side comes into contact with air, it becomes an uninterrupted wire. The larva wraps the wire around itself and turns it into a thick, warm cocoon. Before the silk is woven, the adhesive is first cooked from the silk. This process is called defaming. This reduces the weight of the silk considerably. To counteract this effect, the silk is sometimes aggravated. There is also ‘raw silk’, which is usually painted but has not been cooked.

Source: www.schooltv.nl

******

Zeeschildpaddenkwekerij, Ambalangoda.

De zeeschildpaddenkwekerij houdt zich niet alleen bezig met kweken, maar ook met de opvang en verzorgen van gewonde zeeschildpadden.

Het leven van een zeeschildpad is niet zonder gevaar. Velen komen in de netten van vissers verstrikt en raken zo verwond! Het doel van de verzorgers is de zeeschildpadden te redden en te verzorgen. Sommige van deze dieren geraken een poot kwijt en kunnen niet meer in de zee terug gebracht worden. Ze verblijven dan de rest van hun leven op de kwekerij en krijgen alle zorgen die ze nodig hebben. Toeristen zijn vrij om te doneren of een zeeschildpad te adopteren. Hiermee steun je een goed doel!

******

Sea turtle hatchery, Ambalangoda.

The sea turtle hatchery is not only concerned with breeding, but also with the shelter and care of injured sea turtles.

The life of a sea turtle is not without danger. Many get entangled in the nets of fishermen and get injured! The goal of the carers is to save and care for the sea turtles. Some of these animals get lost a leg and can not be returned to the sea. Then they spend the rest of their lives at the hatchery and get all the care they need. Tourists are free to donate or adopt a sea turtle. With this you support a good cause!

En om mijn verjaardag af te sluiten in schoonheid, een diner voor twee wine-smiley-transparent Het was een verjaardag om nooit meer te vergeten emoticon_glimlach

And to close my birthday in beauty, a dinner for two wine-smiley-transparent It was a birthday never to be forget  emoticon_glimlach

Als je de foto’s vergroot wil bekijken, klik dan een foto aan! / If you want to enlarge the photos, click on a picture!

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.

Wordt vervolgd… / To be continued…