Sri Lanka: deel 3 / part 3.

* Voor de derde dag van onze vakantie op Sri Lanka heb ik de blog opgesplitst in twee delen, anders wordt het teveel voor één blog!
*For the third day of our holiday in Sri Lanka, I split the blog into two parts, otherwise it will be too much for one blog!

******

De Madu Ganga is een ondiep waterlichaam in het zuidwesten van Sri Lanka, dat bij Balapitiya de zee op gaat.

De boeddhistische Amarapura Nikaya-sekte had zijn eerste upasampada (hogere ordeningsceremonie) op een vloot boten die erop was verankerd in 1803. De boeddhistische Kothduwa-tempel bevindt zich op een afgelegen eiland in het meer.

Samen met het kleinere Randombe-meer, waaraan het is verbonden door twee smalle kanalen, vormt het het moerasland Madu Ganga. Het estuarium en de vele mangroveilandjes vormen een complex ecosysteem van kustmoerasland. Het heeft een hoge ecologische, biologische en esthetische betekenis en bevat 303 plantensoorten behorend tot 95 families en 248 soorten gewervelde dieren. Het is misschien een van de laatst overgebleven traktaten van ongerepte mangrovebossen in Sri Lanka.

De bewoners van zijn eilandjes produceren gepelde kaneel en kaneelolie.

Bron: wikipedia.

******

The Madu Ganga is a shallow water body in south-west Sri Lanka, which enters the sea at Balapitiya.

The Buddhist Amarapura Nikaya sect had its first upasampada (higher ordination ceremony) on a fleet of boats anchored upon it in 1803. The Buddhist Kothduwa temple is situated on an isolated island in the lake.

Together with the smaller Randombe Lake, to which it is connected by two narrow channels, it forms the Madu Ganga wetland. Its estuary and the many mangrove islets on it constitute a complex coastal wetland ecosystem. In has high ecological, biological and aesthetic significance, being home to 303 species of plants belonging to 95 families and to 248 species of vertebrate animals. It might be one of the last remaining tracts of untouched mangrove forests in Sri Lanka.

The inhabitants of its islets produce peeled cinnamon and cinnamon oil.

Source: wikipedia.

17 februari, dag 3 op Sri Lanka / February 17, day 3 on Sri Lanka.

Bootsafari op de Madu Ganga rivier / Madu Ganga River Safari.

Aandacht! Wanneer de beelden wazig zijn, klik dan op HD onderaan het videoschermpje voor een beter kwaliteit / Attention! When the images are blurred, click HD at the bottom of the video screen for better quality.

Maanstenen van Meetiyagoda: Mijnbouw van de zeldzame blauwe maanstenen van Sri Lanka.

Haal overal ter wereld een blauwe maansteen op en de kans is groot dat deze prachtige edelsteen afkomstig zou zijn van een klein dorp in zuidwest Sri Lanka – Meetiyagoda – waar het met de hand wordt gedolven in een paar primitieve, drassige putten, zoals het was sinds 1906.

Meetiyagoda ligt op slechts een paar kilometer van de kust, halverwege tussen Ambalangoda en Hikkaduwa, en zit over de grootste pegmatitische ader van maansteen. De tien mijnen in Meetiyagoda zijn verreweg de belangrijkste bron van blauwe maanstenen ter wereld.

De mooiste van deze maanstenen hebben een helder, transparant lichaam, met een sterke blauwe adularescentie. Maanstenen zijn de meest waardevolle veldspaat, een gemiddelde kwaliteit maansteen van vijf karaat is vergelijkbaar in waarde met een Zuidzee-parel van dezelfde grootte. Ondanks de relatief bescheiden prijs van maanstenen, heeft het blauwe ras de neiging om een hogere prijs te halen dan die van andere kleuren vanwege de zeldzaamheid.

Elke mijnschacht wordt bewerkt door vier tot zes mijnwerkers, de helft van hen onder de grond, schraapt stukken van de pegmatite ader en schept het in emmers die naar de oppervlakte worden getrokken via een dabaraya – een log katrol die wordt gedraaid door twee mannen. Het slib van pegmatietresten, maansteenfragmenten en modder – de illama – wordt vervolgens gedumpt in de illam kematha – een ondiepe kuil naast de mijnschacht. Elke dag, of elke week, afhankelijk van hoe druk de mijn is, wordt de illama vervolgens overgebracht op rieten manden en gewassen van zijn zand en modder in een nabijgelegen vijver.

Zodra de modder is weggespoeld van het ruwe kristallijne pegmatiet, doorloopt het verschillende sorteerniveaus, op grootte, kleur en mineraaltype. Het sorteren begint onmiddellijk, op een ruwe plank naast de vijver.

Een proces dat hoofdzakelijk handmatig wordt uitgevoerd, waarbij afzonderlijke maanstenen één voor één worden gepolijst door tegen het ronddraaiende wiel te worden gehouden . Hoewel het mogelijk is om gefacetteerde maanstenen te zien, is de traditionele snit en cabochon, die de bekende ronde, ei- of druppelvormige stenen produceert.

De meeste van de maanstenen worden vervolgens verkocht als losse, niet-gemonteerde stenen in de juweliers die voor elke mijn staan, weergegeven in grootte en kleur. Anderen zijn gemonteerd in ringen, oorbellen en kettingen, meestal van zilver, platina of wit goud, die pronken met de subtiele kleuren van de stenen.

De blauwe maanstenen van Meetiyagoda zijn inderdaad een zeldzame vondst.

Bron: Explore Sri Lanka: exploresrilanka.lk

******

Moonstones of Meetiyagoda: Mining of the rare blue moon stones of Sri Lanka.

Pick up a blue moonstone anywhere in the world, and the chances are that this beautiful gemstone would have come from a small village in southwest Sri Lanka – Meetiyagoda – where it is mined in a few primitive waterlogged pits, by hand, as it has been since 1906.

Meetiyagoda is just a couple of kilometres from the coast, midway between Ambalangoda and Hikkaduwa, sitting over the earth’s largest pegmatite vein of moonstone. The ten mines in Meetiyagoda are by far the world’s primary source of blue moonstones.

The finest of these moonstones have a clear, transparent body, with a strong blue adularescence. Moonstones are the most valuable of the feldspars, an average quality moonstone of five carats is comparable in value to a South Sea pearl of the same size. In spite of the relatively modest price of moonstones, the blue variety tends to fetch a higher price than those of other colours because of its rarity.

Each mineshaft is worked by four to six miners, half of them below ground, scraping chunks off the pegmatite vein and shovelling it into buckets which are hauled to the surface via a dabaraya – a log pulley which is turned by two men. The sludge of pegmatite debris, moonstone fragments, and mud – the illama – is then dumped in the illam kematha – a shallow pit next to the mineshaft. Each day, or each week, depending on how busily worked the mine is, the illama is then transferred to round wicker baskets and washed of its sand and mud in a nearby pond.

Once the mud has been washed away from the rough crystalline pegmatite, it goes through several levels of sorting, by size, colour, and mineral type. The sorting begins immediately, on a rough shelf next to the pond.

A process that is essentially done by hand, individual moonstones being polished one at a time by being held against the spinning wheel. While it is possible to find faceted moonstones on display, the traditional cut is en cabochon, producing the well-known round, egg- or teardrop-shaped stones.

Most of the moonstones are then sold as loose unmounted stones in the jewellery shops that front each mine, displayed by size and colour. Others are mounted set into rings, earrings, and necklaces, usually of silver, platinum, or white gold, which show off the subtle colours of the stones.

The blue moonstones of Meetiyagoda are indeed a rare find.

Source: Explore Sri Lanka: exploresrilanka.lk

Tweede bezoek van de dag… /  Second visit of the day …

De maansteen mijn. / The Moonstone Mine.

 

24 gedachten over “Sri Lanka: deel 3 / part 3.

 1. Prachtig om hier mee te varen en de omgeving te verkennen op een passend muziekje. Het lijkt bijna of ik er zelf ben. Echt mooi gedaan Heidi! Ik ben helemaal in de sfeer terwijl ik duizenden kilometers ben verwijderd van dit schitterende land. Ook interessant de uitleg over de maanstenen. Weer wat bijgeleerd. Een blog om me aan te verwarmen en een reis om van te dromen. Lieve groet X

  Geliked door 1 persoon

  1. Fijn dat je ervan genoten hebt, Bea! 🙂 Het is inderdaad een mooi eiland die het bezoeken waard is, maar je moet er de minder mooie kanten (zoals armoede) ook bijnemen! Hopelijk blijft deze voor jou niet bij een droom, Beekje!
   Lieve groet en een fijne dag X

   Geliked door 1 persoon

 2. Het belevingsgevoel is er natuurlijk voor jou altijd maar deze argeloze toeschouwer heeft toch het meest meegeleefd met de beelden van de bootsafari op de rivier. Moet voor jullie wel een betoverende ervaring zijn geweest Heidi

  Geliked door 1 persoon

  1. Daar heb je helemaal gelijk in, Henk. Het mooiste is natuurlijk het zelf kunnen meemaken, je mag nog zo goed alles op foto zetten, een toeschouwer heeft niet dat gevoel en die ervaring zoals het met je eigen ogen kan waarnemen en beleven… en met foto’s kan je ook niet alles laten zien! Ik kan alleen maar een impressie geven met mijn foto’s en filmpjes en daarmee jullie ertoe verleiden om ook daar eens op vakantie te gaan 🙂 😉

   Like

 3. Hoi Heidi,
  Boeddhistische zie je daar heel veel. Deze mensen leven heel anders cultuur. JE kan het heel goed zien op de filmpje. Maar het is heel interessant om te weten hoe de mensen leven. Ik zie daar dan ook wel armoede. Heel anders. Omgeving is daar heel mooi om te kijken. Hele belevenis om te mee te maken. Tweede filmpje over de maansteentje kunnen de mensen eraan verdienen. Heel apart. En ook nooit geweten dit doet. Jou verhaal heb je goed geschreven.
  Lieve groetjes Jacqueline & Ferry.💗 🐺

  Geliked door 1 persoon

  1. Hallo Jacqueline en Ferry,
   Ja het is daar een heel andere cultuur als wat wij gewoon zijn, maar de geldt ook omgekeerd. Er is daar inderdaad nog veel armoede. En het viel op dat ze overal met ons naartoe reden waar we ons geld mochten uithalen om iets te kopen. Het is bijna letterlijk het geld uit je zakken halen! En hoewel ik het wel jammer vind dat er nog zoveel armoede is in het land, en de mensen daar wel graag een duitje in het zakje gun, vond ik het hierbij toch wel een beetje erover! Trouwens hoeveel van dat geld gaat er werkelijk naar de arme mensen, die daar hard moeten werken voor een armoedeloon!? Als je ziet in welke omstandigheden ze daar moeten werken en ook nog in levensgevaarlijke situaties zoals in die ‘Moonstone Mine’! Ik heb toch met die arme sukkels te doen, maar ondanks de armoede is het toch een prachtig eiland die ik iedereen kan aanbevelen om eens te bezoeken/ daar op vakantie te gaan.
   Lieve groetjes, Heidi en de kattenfamilie 🙂

   Like

  1. It was a fascinating tour but a lot for one day and the visits were quite short. It felt for me like this was only about your money! Of course they need the money for a better life, I understand that! But this was too much for one day. But to the poor condition in which they live and the hard work they do, people still look happy and are fairly calm and kindly in dealing with others (such as tourists). Only traffic is almost rushing and dangerous! The Sri Lankans are also not the best drivers in the world. But our private drivers have brought us safely to our destinations. They were also our guides during the tour.

   Geliked door 1 persoon

   1. It does appear so from your photos. I feel a smile and polite, kind words can do wonders and we would feel good interacting with the local people.

    Geliked door 1 persoon

 4. Opnieuw heel mooi verteld en gemaakt. Een verborgen talent. Ik had schrik een van die Sri Lankanen hun vingers gingen kwijt zijn aan die slijpmolens. Want die hadden meer oog voor jou dan voor hun maanstenen. Jij bent dan ook als een maansteen fonkelend in het licht.

  Geliked door 1 persoon

  1. I do not know if moonstones occur in Finland, but in the following countries according to wikipedia: Australia, the Central Alps, Mexico, Madagascar, Myanmar, Norway, Poland, India, Sri Lanka and the United States. The Moonstone is a gemstone and looks like a pearl. You have them in different colors such as: blue, gray, white, pink, green and brown. In Sri Lanka they only appear in white and blue, the blue of which is very rare. The moonstone that you see in the ring that my husband has bought for me is a blue moonstone. They are therefore slightly more expensive because they are so rare.
   Have a nice day, Heidi

   Like

  1. The blue moonstone is rare and I like it with the blue appearance and that’s why I chose it as a birthday present 🙂 I’m glad you enjoyed the video. 🙂
   Have a nice day…
   Heidi

   Geliked door 1 persoon

 5. Owh heerlijk van alles van de wereld zien en reizen als ik geen hond had zou ik het ook doen…dus het komt nog.

  Maar iedergeval ben ik wel al in Duitsland geweest sauwerland; schmalkalden en herrieschried belgische Ardennen..diesel ging toen mee veel uren in de auto. MAAR auto rijden vind hij geweldig.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ja ik heb wel al wat reizen gemaakt en een stukje van de wereld gezien. Het verste tot nu toe zijn Sri Lanka en Mexico. Andere landen die ik al gedaan heb, zijn de Griekse eilanden, Jordanië, korte trips door Italië zoals Venetië, de Amalfikust, Sorrento en Pompeï. Maar ook ben ik vaker in Duitsland en Oostenrijk geweest en ook een keer in Zwitserland en Nederland (Valkenburg). Zelf woon ik in het verre West-Vlaanderen, België. 🙂 Een hond is gemakkelijker mee te nemen met de auto dan een kat. Ik heb nog maar weinig gehoord of gezien dat katten graag meerijden in de auto. Gelukkig is er wel iemand die voor mijn katten wil zorgen als we op reis gaan. toch mis ik hun en ben ik altijd blij als ik ze terug zie. IK reis graag, maar ik ben ook altijd blij om weer thuis te komen 🙂 Dankjewel voor je bezoekje en fijne reactie en de het volgen van mijn blog, dit apprecieer ik heel erg!
   Liefs en slaap lekker, Heidi xx

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s