Starman piloot van Tesla Roadster op weg naar … Mars? – Starman pilot of Tesla Roadster on his way to… Mars?

Elon Musk – de grote baas van Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX – is er op 6 februari 2018 om 15:45u lokale tijd op het Kennedy Space Center, Florida in geslaagd om zijn Falcon Heavy succesvol te lanceren. Aan boord zijn rode Tesla Roadster en die zweeft nu rond in de ruimte. Via een webcam kan je volgen hoe het ronduit indrukwekkende uitzicht is vanuit de elektrische wagen.

Aan het stuur van de Tesla zit een pop in een ruimtepak – Starman – en een reeks camera’s op de wagen en de Falcon Heavy streamen live beelden door. ‘Don’t panic’ is te lezen op het bestuurdersscherm. De 1,25 ton zware auto vliegt nu met een rotvaart van 47.000 kilometer per uur door de ruimte en dat maakt hem met voorsprong de snelste ooit. Bestemming is de planeet Mars.

De lancering wordt gezien als een mijlpaal. Het is een geoptimaliseerde manier om materiaal in de ruimte te brengen en de stuwraketten te recycleren. In de eerste plaats is ze gericht op vrachttransport – satellieten in een baan om de aarde te brengen bijvoorbeeld – maar het uiteindelijk doel is om mensen naar de maan en naar Mars te brengen.

Bron: Space X (HLN)

******

Elon Musk – the big boss of Tesla and space company SpaceX – is on it

February 6, 2018 at 3:45 PM ET local time at the Kennedy Space Center, Florida managed to successfully launch his Falcon Heavy. On board are red Tesla Roadster and it is now floating around in space. Via a webcam you can follow how the impressive view is from the electric car.

At the wheel of the Tesla is a doll in a space suit – Starman – and a series of cameras on the car and the Falcon Heavy stream live images. ‘Don’t panic’ can be read on the driver’s screen. The 1.25-tonne car now flies through space with a speed of 29.204469 miles per hour and that makes him the fastest ever with a lead. Destiny is the planet Mars.

The launch is seen as a milestone. It is an optimized way to bring material into space and to recycle the thrusters. In the first place, it focuses on cargo transport – bringing satellites into orbit around the earth, for example – but the ultimate goal is to bring people to the moon and to Mars.

Source: Space X (HLN)

Tesla van Elon Musk wijkt af van geplande koers en stevent af op planetoïdengordel.

De sportauto van Tesla die met de Falcon Heavy de ruimte werd ingestuurd, wijkt af van het geplande traject. Dat heeft Elon Musk op Twitter bekendgemaakt. De CEO van SpaceX gaf toe dat Starman, de pop die achter het stuur zit, een beetje te hard op de gaspedaal had getrapt.

In een tweet bevestigde Musk dat de finale bestemming van de missie is veranderd. “Koers gewijzigd waardoor traject voorbij Mars loopt en reis verderzet naar de planetoïdengordel.”

Het doel was de heliocentrische baan die op ongeveer dezelfde afstand van de zon als van Mars ligt. Op zijn nieuwe traject zal de Falcon Heavy maandenlang onderweg zijn naar de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Hier is het risico op een catastrofale botsing groter dan op de oorspronkelijk gewenste koers.

Bron: Space X (HLN)

******

Tesla from Elon Musk deviates from the planned course and ends up on a planetoid belt.

The sports car from Tesla, which was sent into space with the Falcon Heavy, deviates from the planned route. That’s what Elon Musk has announced on Twitter. The CEO of SpaceX admitted that Starman, the doll behind the wheel, had kicked a bit too hard on the accelerator.

In a tweet, Musk confirmed that the final destination of the mission has changed. “Course changed so that route travels past Mars and continues journey to the asteroid belt.”

The goal was the heliocentric orbit that is about the same distance from the sun as from Mars. On his new route, the Falcon Heavy will be on its way for months to the asteroid belt between Mars and Jupiter. Here the risk of a catastrophic collision is greater than on the originally desired course.

Source: Space X (HLN)

******

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.